Nebylo divu, že Lang Langův pražský debut přilákal nebývalé množství posluchačů a programy byly vyprodané již dlouho před zahájením, což by se ale takové instituci jako ČF stávat nemělo. Lang Lang svým podáním náročné Rachmaninovy Rapsodie na Paganiniho téma exceloval, k virtuózní technice přidal i oduševnělý projev, jímž doslova splýval s klaviaturou a tak si s touto v mnoha variacích plynoucí skladbou nadýchaně hrál.

Dirigent Jiří Bělohlávek s ČF mu vycházeli vstříc a tak úspěch byl veliký - po ovacích ve stoje přidal ještě sám klavírní verzi křehké čínské písně Odrazy měsíčního světla v zátoce a ukázal tak i svou k domovu obrácenou tvář. Orchestr se ještě pod Bělohlávkem předvedl v nejlepší formě ve Dvořákových Symfonických variacích a hlavně v Janáčkově Tarasu Bulbovi, to již ale část publika neslyšela, neboť ta odešla ke své škodě již po Lang Langovi. ČF s Bělohlávkem doprovodí Lang Langa na britském zájezdě tento měsíc.