Pod těžkými tmavými mraky vidíme několik symbolických postav mezi nimi bohyni připomínající antickou sochu a osudový Theseův koráb, na němž omylem nevyměnily černé plachty a otec hrdiny proto v domnění, že syn je mrtvý, spáchal sebevraždu. Obrazu je nyní věnována speciální výstava v Galerii U Zlatého prstenu v centru Prahy, kterou připravil Karel Srp, ředitel Galerie hlavního města Prahy, a Lenka Bydžovská z Ústavu dějin umění.

Název expozice je trochu zavádějící. Zájemce totiž nabude dojmu, že je tu vystaven pouze Návrat Theseův a k tomu pár kresebných studií. Ve skutečnosti jde o obrovskou Šímovu výstavu, na kterou se dostaly vedle obrazů z českých galerií i méně známá díla zapůjčená z francouzských institucí jako je Centre Pompidou, Muzeum moderního umění města Paříže a Muzeum umění v Remeši; podstatnou měrou přispěli také soukromí sběratelé z Francie, Vídně a Prahy.

Autor výstavy Karel Srp pro Právo řekl: "Zaměřili jsme se na Šímův nekonvenční přístup k antickým mýtům, jenž se projevil nejen v Návratu Theseově, doprovázeném mnoha studiemi, skicami a variantami, ale i v dalších mytologických obrazech ze třicátých a začátku čtyřicátých let, jako byly například Vzpomínka na Iliadu, Paridův soud, tři verze Pádu Ikarova, Zoufalství Orfeovo, Lidé Deukalionovi nebo zvláštní, pro Šímu netypický, a proto málokdy vystavovaný obraz Návrat Odysseův. Šímovo výtvarné řešení přitom divák může porovnat s ukázkami z tvorby jiných významných autorů, kteří se k antice také vztahovali, jako byl Alois Wachsman, Emil Filla a Jindřich Štyrský."

Soubor je uchvacující. V mnohém to pozměňuje zavedený názor na Šímu jako autora mlhavých obrazů, kde jen tu a tam zazní přírodní motiv remízku, studánky či bludného kamene ztrácející se v pastelově působících barvách celkové kompozice. Šíma se inspiroval antikou, ale jeho výtvarné formy jsou zcela neantické. Mnohé z toho zašifroval do poeticky působících jinotajů, takže "čtení" jeho poselství je i vzrušující ikonografickou hádankou. K detailnímu výkladu je určena pro diváky publikace, kterou napsali autoři výstavy a vydává ji nakladatelství Gallery.

Josef Šíma: Návrat Theseův Galerie hlavního města Prahy, Dům U Zlatého prstenu denně kromě pondělí, 10-18 hodin, do 7. 1. 2007