Kurs znakové řeči, který připravuje tým pracovníků a dobrovolníků v Denním stacionáři neslyšících v Brně, má pomoci neslyšícím lidem lépe se zapojit do běžného života společnosti.

"Chceme podpořit vzdělávání neslyšících, vytvořit jim podmínky pro celoživotní vyrovnání se sluchovým postižením. Ještě pět let po přijetí zákona o znakové řeči se na školách pro sluchově postižené setkáváme s nepochopením českého znakového jazyka u speciálních pedagogů," informoval koordinátor projektu Ivan Poláček.

Nový CD ROM je určen všem, kteří se chtějí znakový jazyk naučit. Ukázky znaků jsou založeny na výtvarném zpracování. Autorům se podařilo zapojit do projektu i známé osobnosti. V prvním dílu jim vyšla vstříc Lucie Bílá, Bolek Polívka a Zuzana Stivínová, ve druhém zase Tomáš Hanák, Jiří Pecha či Přemek Podlaha. Oba díly kursu lze objednat na internetové adrese www.kurzznakovereci.cz.