V podaném dovolání Širůček zpochybňoval teze soudů, které ho poslaly na doživotí za mříže zejména kvůli účinné ochraně společnosti. Podle názoru senátu NS bylo vše Vrchním soudem v Praze jasně prokázané a dostatečně i odůvodněné. A trest je odpovídající vzhledem k následkům i v rámci ochraně společnosti. NS také vzal v úvahu stovky názorů lidí, kteří odsoudili brutální vraždy a vyjádřili obavy před návratem Širůčka z vězení.

Kvůli penězům zastřelil rodiče i bratra

"Nejvyšší soud považuje právě takto vyjádřené názory představované velkým množstvím osob za významné pro závěr, že byl naplněn znak účinné ochrany společnosti, neboť bylo dostatečně prokázáno, že společnost byla jednáním obviněného hluboce znepokojena, že trestné činy hromadných vrahů, za kterého je obviněný některými respondenty považován, nejsou v naší společnosti ojedinělé a občané se jimi cítí ohroženi," uvedla ve zdůvodnění předsedkyně senátu Milena Šámalová.

NS tak ukončil případ, v němž Širůček zastřelil kvůli penězům jak rodiče, tak mladšího bratra. Kritický den mu otec nadával, že žije zahálčivým způsobem a vede neuspořádaný život, na což doplácí celá rodina. Miloslav Širůček vzal otcovu zbraň a střelil ho do hlavy. Pak ze zadu zastřelil do týlu i matku a podobně i mladšího bratra, který se pokoušel utéct. Pušku pak hodil do Horusického rybníka.