Odvolací senát se ztotožnil s rozsudkem děčínského okresního soudu z ledna loňského roku, podle kterého byla Milatová potrestána za trestný čin ublížení na zdraví dvouletým vězením podmíněně odloženým na zkušební dobu tří let.

Lékařka, která nyní pracuje v českolipské nemocnici, podle soudu nechala v provozu deset let nepoužívaný přístroj Chiratom 400, sloužící k zástavě krvácení, a to i přesto, že ho po instalaci v rumburské nemocnici neprohlédla specializovaná firma. Zařízení také chyběla revize, k jeho používání nebyl proškolen personál a podle znalců nebyl ani dodržován návod k jeho používání. Podle technika, který přístroj po pěti měsících užívání a odoperování 115 pacientek prohlédl, byla příčinou zdravotních problémů žen nevodivá elektroda.

Pět poškozených žen je po operaci z roku 1999 buď v úplném či částečném invalidním důchodu, nebo mají vážné zdravotní obtíže, jako jsou problémy s chůzí, nemohou se narovnat, kulhají, nebo mají studené a necitlivé nohy.

Přístroj nesignalizoval poškození

Milatová se hájila tím, že podle jejích zjištění i svědectví zdravotnického personálu přístroj nesignalizoval kontrolkou ani zvukovou výstrahou nějaké poškození. Poškozené ženy podle obhajoby také neměly spáleniny na kůži, ani jim nezčervenala, což by odpovídalo nějaké závadě. Soud naopak argumentoval tím, že byla odpovědná za chod celého oddělení a zúčastnila se i výběru přístroje.

Nový Chiratom 400 zakoupila rumburská nemocnice ze zásob státních hmotných rezerv v Náchodě za třetinu původní ceny, protože byl po dlouholetém skladování morálně zastaralý. Podle znalců zařízení již nesl známky koroze a byly v něm i další problémové součástky.

Podle obhajoby se děčínský soud vůbec nezabýval řadou závažných důkazů s tím, že lékař nemůže být odpovědný za funkčnost zdravotnické techniky. "Zdravotníkům byl tehdy předán úplně nový sál oddělení včetně techniky a dalšího zařízení, kde proběhly desítky revizí. Vzhledem ke svému vzdělání ale nemohu rozumět elektrotechnice," hájila se lékařka.