Součkové hrozilo vězení od tří do deseti let. Státní zástupce Kamil Švec požadoval uložení trestu na spodní hranici trestní sazby. Součková se do problémů se zákonem dostala v souvislosti s uzavřením smlouvy mezi ministerstvem a advokátem Zdeňkem Nováčkem.

Ten měl poskytovat ministerstvu právní pomoc ve sporu s firmou Diag Human, která obchoduje s krevní plazmou. Žalobce požadoval, aby soud uznal bývalou ministryni vinnou ze zneužití pravomoci veřejného činitele a z porušování povinnosti při správě cizího majetku. Současně navrhl, aby jí soud uložil náhradu škody ve výši deseti miliónů korun.

Součková po obvinění vystoupila z řad ČSSD. Hovořila o politickém podtextu kauzy a obžalobu odmítala. Současně tvrdila, že smlouva s odměnami v řádu miliónech pro právníka je zfalšovaná. Znalci však uvedli, že se smlouvou nikdo nemanipuloval. K dispozici přitom měli dokument, který má soud k dispozici od právníka Nováčka. Na ministerstvu se totiž smlouva ztratila.

Podle obžaloby pověřila Součková Nováčka zastupováním státu bez výběrového řízení. To je údajně v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Žalobce kladl Součkové za vinu i to, že Nováčka pověřila zastupováním státu přesto, že ze zákona byla údajně povinna předat případ Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.