Řada parkovacích míst vyhrazených pro invalidy totiž není označena v souladu s novým silničním zákonem. Řidičům, kteří tam zaparkují, tak nehrozí žádný postih. Předpis ukládá, že místo pro parkování invalidů musí být označeno svislou dopravní značkou a zároveň i vodorovnou, tedy označením na vozovce. Označení na vozovce musí být navíc viditelné minimálně z 80 procent. A na špatně označeném místě zaparkoval i Jágr. [celá zpráva]

"Pokud řidič zaparkuje na místě vyhrazeném pro osoby těžce pohybově postižené, které je označeno jenom jednou dopravní značkou, je toto označení neplatné," řekl Nově mluvčí pražské policejní správy Tomáš Hulan.

"Od 1. července musí být tyto dvě značky v souladu, jinak to není brané jako vyhrazené parkoviště," doplnil ředitel odboru dopravně správních agend pražského magistrátu Josef Mihalík. Na řadě míst je přitom pouze svislé značení. Invalidé by proto měli požádat příslušný městský úřad, by vodorovné značení doplnil.

"Je to český nepořádek, tak jako ve všem. Projeví se to akorát proti těm lidem, kteří ta místa na parkování potřebují," soudí předseda Národní rady zdravotně postižených ČR Václav Krása.