Hlavním důvodem kárného jednání byla její indispozice loni 31. října, kdy usnula v jednací síni a zmařila další jednání. Trčková sice tvrdila, že byla pod vlivem léků, ale kolegové z ní cítili něco jako jemnou pálenku.

Tento exces však nebyl v kariéře soudkyně Trčkové první, protože podle kárného senátu byla podnapilá či jinak intoxikovaná v prosinci loňského roku i letos v lednu, kdy jí dokonce vedení obvodního soudu hrozilo vyvedením z budovy. Navíc jí v kárném řízení příliš nepomohly ani další zprávy od jejích nadřízených, že se v předchozím období chovala při dopravní nehodě, kterou nezavinila, nevhodně k policistům, kteří z ní cítili alkohol.

Takovéto chování nelze nijak tolerovat

"Odvolání z funkce je důvodné a jediné možné, protože takovéto chování u soudkyně nelze nijak tolerovat. Takto nevhodně se chovala už v minulosti. Takže jsme v odvolacím řízení potvrdili rozhodnutí kárného senátu Vrchního soudu v Praze z letošního dubna. Navíc obviněná soudkyně se proti výroku o vině neodvolala, jen namítala, že odvolání z funkce je příliš přísným trestem. My si to nemyslíme," uvedl předseda kárného senátu NS Juraj Malík.

Bývalá soudkyně Trčková, kterou se NS podařilo zastihnout s obsílkou až napotřetí, se k jednání nedostavila a poslala omluvný dopis, že jí projednávání působí psychické trauma. Její vyjádření proto přečetl člen kárného senátu Karel Podolka. V něm stálo, že Trčková na svou indispozici neupozornila vedení soudu a bere to jako chybu, které lituje. V pracovní neschopnosti zůstat nechtěla, protože jí to připadalo nekolegiální k ostatním.

Indisponovanou soudkyni vzbudili až kolegové

Nijak v něm však nevysvětlila, proč usnula 31. října 2005 v jednací síni. Tam ji totiž našli účastníci řízení, které nařídila a nezdálo se jim, že je nikdo nezve do jednací síně. Právníci proto přivedli do jednací síně místopředsedkyni obvodního soudu Moniku Spáčilovou a další dva soudce, kteří ji vzbudili a cítili z ní jemnou pálenku.

Její nadřízení s odvoláním z funkce souhlasí, protože je to podle nich jediný způsob, jak podobným problémům zabránit. "Excesů různé intenzity bylo z její strany v posledních letech víc a kárná žaloba je v kontextu s vývojem chování soudkyně. To, co se stalo, narušilo důvěru veřejnosti v nezávislý soud, to nelze pominout," uvedl místopředseda OS pro Prahu 10 Michal Princ, který potvrdil, že soudkyně byl po podání kárné žaloby pozastaven výkon funkce.

Brala poloviční plat

Místo zhruba 78 tisíc korun tedy brala poloviční plat a nesměla vykonávat funkci, než o jejím osudu pravomocně rozhodne odvolací kárný senát NS v Brně. Středeční rozhodnutí NS je konečné a soudkyně si musí hledat novou práci.