Vše se stalo 6. října 2004, kdy dívky po předchozí domluvě a rozdělení úkolů utekly z výchovného ústavu. V ten samý den odpoledne jedna z dívek hlídala u dveří prodejny drogerie v Žulové. Druhá mezi tím pod záminkou poskytnutí rady vylákala prodavačku a současně majitelku obchodu do prodejního prostoru. Při té příležitosti ji třetí dívka zezadu dvakrát udeřila kamenem do hlavy. Když nešťastnice upadla na zem a na zádech se aktivně bránila, obě útočnice ji několikrát udeřily kamenem do hlavy až upadla do bezvědomí.

Ženě pomohlo bezvědomí

Na to ji z kabelky odcizily více jak 7 000 korun, platební karty a mobilní telefon. Získané peníze si mezi sebou rozdělily. Prodavačka při útoku utrpěla vážná poranění. K jejímu úmrtí nedošlo jen proto, že se aktivně bránila a následně, že upadla do bezvědomí, což mělo za důsledek, že obžalované na ni přestaly útočit. Pomohlo ji rovněž, že se probrala z bezvědomí a vlastními silami se dostala před obchod, kde ji našli náhodní chodci a ihned přivolali lékařskou pomoc. Poranění ovšem na ženě zanechala dosud přetrvávající následky, včetně pracovní neschopnosti.

Obžalované, kterým krajský soud uložil výjimečný trest, se u vrchního soudu domáhali zrušení původního rozsudku a překvalifikace z vraždy na loupež. Tvrdily, že prodavačce neměly v úmyslu ublížit. Pouze se prý chtěly zmocnit peněz. Vzhledem k aktivní obraně a chování poškozené ale vybočily z jejich předchozí domluvy.

Dále namítaly, že jim neměl být ukládán výjimečný trest přesahující pět roků, když pro tento trest nejsou splněny podmínky. Třetí obžalovaná, kterou krajský soud odsoudil jen za loupež, se u vrchního soudu dožadovala pouze změny výroku o náhradě škody.

Vrchní soud však jejich argumenty neakceptoval. "Krajský soud provedl řádně všechny důkazy a správně je i vyhodnotil. My jsme jen u jedné obžalované upřesnili právní kvalifikaci z loupeže na pomoc k loupeži a mírně zvýšili náhradu škody, protože poškozená doložila další náklady, které jsou podle nás oprávněné," řekl Právu mluvčí Vrchního soudu v Olomouci Petr Angyalossy.