"O odpadech nás informovali obyvatelé domů a my jsme při prověrce zjistili, že tu někdo uskladnil asi 300 různých spotřebičů, z nichž řada patří do kategorie nebezpečných odpadů. Případ jsme oznámili policii, ale při pátrání se nepodařilo viníka najít. Proto jsme po dohodě s Magistrátem města Brna přistoupili k likvidaci tohoto odpadu prostřednictvím firmy Asekol," uvedl starosta Řečkovic a Mokré Hory Ladislav Filipi (ODS).

K domům, v jejich sklepích číhala skrytá časovaná bomba, ve čtvrtek dopoledne přijeli pracovníci technických služeb, kteří skládku vynesli ven a naložili do nákladních aut, jimiž odpad putoval na sběrné místo v Brně - Kohoutovicích. Tady ho odborní pracovníci roztřídí a odvezou k dalšímu likvidování či zpracování do společnosti Safina.

"My máme vypracovaný systém likvidace odpadů. Náš systém pro zpětný odběr historických elektrozařízení v oblastech výpočetní techniky, telekomunikační a kancelářské techniky, spotřební elektroniky hraček a vybavení pro volný čas řeší likvidaci a zpětného využití materiálů ekologickou cestou. Máme na to uzavřené smlouvy s téměř 1500 městy a obcemi a také s servisy, prodejnami a opravnami," uvedl technický ředitel Asekolu Petr Šulc.

Lidé si prý odpadu nevšimli

V panelácích na Horáckém náměstí šlo především o televizory, které již dávno přestaly sloužit a také monitory k počítačům, které zřejmě nějaká firma místo likvidace v prvním pololetí letošního roku odvezla do sklepů velkých paneláků na Horáckém náměstí. Zřejmě pak v nočních hodinách putovaly stovky eletrospotřebičů do prázdných sklepních kójí, které nájemníci neužívali a ty byly prázdné. Vedení radnice se diví, že si takového uskladnění odpadů nikdo z lidí nevšiml.

Divili se tomu i lidé v domech, kteří sledovali, jak muži v montérkách vynášejí z jejich domů odpad. Přitom někdo z nich musel vidět, jak v noci přijíždí k jejich domu nákladní auta nebo dodávky a někdo skládá staré spotřebiče do sklepů. Nikdo se však nenašel, kdo by ta to upozornil radnici nebo policii.