NS postupoval stejně i v dovolání jeho komplice Ondřeje Staňka, který dostal 18 měsíců za nadržování. Třetí z bandy, Milan Staněk, se ještě před líčením u Krajského soudu v Brně oběsil v cele.

"NS toto dovolání zamítl, protože bylo podané z jiného důvodu, než ukládá trestní řád. Proto nezbylo, než dovolání odmítnout. Proti rozhodnutí NS už není jiný opravný prostředek přípustný, jen obnova procesu," poznamenala mluvčí NS Marika Komoňová.

Michal Raveane se v dovolacím řízení domáhal snížení výjimečného trestu ze 17 let do rozmezí 12 až 15 let. Poukazoval na to, že nebyl nikdy trestaný, spolupracoval s policií a čin spáchal v nízkém věku, když bylo mu 24 let. Podle stanoviska NS však může nalézací či odvolací soud uložit výjimečný trest od 15 do 25 let tehdy, jestliže je stupeň nebezpečnosti trestného činu pro společnost velmi vysoký nebo možnost nápravy pachatele je obzvláště ztížená.

Michal Raveane je dle NS velmi nebezpečným pachatelem

NS pak v odůvodnění odmítnutí dovolání poukázal právě na to, že Michal Raveane je velmi nebezpečným pachatelem, což vyplývá ze způsobu provedení vraždy, k níž došlo v prosinci 2003 v Ostopovicích. Raveane a zavražděný David Czyž vezli z několika poboček České spořitelny asi 25 miliónů korun. Raveane odvezl nic netušícího kolegu na odlehlé místo u Ostopovic na Brněnsku, kde čekal jeho komplic Milan Staněk.

Na polní cestě pak oběti nastříkali do očí slzný plyn a Raveane kolegu popravil střelou do hlavy. Tělo i peníze odvezli ke komplici Ondřeji Novákovi do Střelic, kde mrtvolu ukryli v septiku a osobní věci zavražděného spálili v kotli. Policisté měli na Raveaneho podezření od začátku, ale nemohli mu nic dokázat, dokud nenašli začátkem března 2004 tělo zastřeleného muže a posléze i větší část peněz.

Krajský soud v Brně pak Raveanemu uložil 17 let a Novákovi 18 měsíců. Verdikt v odvolacím řízení v části týkající se viny a trestu potvrdil i Vrchní soud v Olomouci.