Brutální čin se stal loni 23. května v pozdních nočních hodinách v Opavě v areálu nákladového nádraží Českých drah, kde obžalovaní po požití alkoholických nápojů postupně napadli dva bezdomovce ve věku 49, resp. 38 let. Ti, jak vyplynulo u soudu, byli rovněž těžce opilí a tedy nebyli schopni se účinně bránit.

Útočníci je napadli tak, že po nich nejprve házeli připravené dlažební kostky a dlaždice, následně je kopali do celého těla a do hlavy a snožmo na ně i skočili, přičemž staršího takto postupně napadli dvakrát krátce po sobě a v druhém případě jej navíc udeřili dřevěným kůlem o délce cca dvou metrů do oblasti krku a hlavy. V důsledku jednání obžalovaných nešťastníci utrpěli rozsáhlá zranění, kterým starší na místě krátce na to podlehl. Mladší podle znalců nezemřel pouze díky shodě šťastných náhod.

Obžalovaní se snažili trestu uniknout

U VS se všichni obžalovaní domáhali překvalifikování činu na ublížení na zdraví a tím i nižšího trestu. Šober ve svém odvolání namítal, že KS nezvážil řádně všechny okolnosti případu, když provedeným dokazováním nebylo prokázáno, že by byl srozuměn se smrtelným následkem u poškozených, když právě on oba poškozené otočil na bok, aby mohli lépe dýchat. Rozhodně popřel, že by všichni obžalovaní měli v úmyslu bezdomovce usmrtit.

Glovčík poukazoval na to, že ani znalecký posudek z oboru soudního lékařství neobjasňuje, zda ke smrtelnému poranění jednoho z poškozených nemohlo dojít pádem a nárazem hlavy na schod. Sedl se pak hájil tím, že obžalovaní nebyli předem domluveni a neměli v úmyslu zabít. Rovněž pak poukázal na závěry stejného znaleckého posudku.

Vrchní soud však jejich argumenty neakceptoval. "Odvolání všech tří jsme zamítli jako nedůvodné. Naopak, s ohledem na způsob napadení, brutalitu a i minulost obžalovaných, všichni již byli trestáni pro násilnou trestnou činnost, tresty považujeme za mírné. Protože však státní zástupce odvolání v jejich neprospěch nepodal, nemohli jsme přitvrdit," řekl Právu mluvčí olomouckého vrchního soudu Petr Angyalossy.