Soudce Berka, správci konkurzní podstaty Daniel Thonat  a Petr Tuhý, soudní odhadce Martin Jurenka, zpeněžovatel Lubor Kindl a bývalý prorektor Vysoké školy Karla Engliše Vladislav Větrovec byli všichni obžalováni ze zločinného spolčení.

Individuálně navíc někteří z trestných činů zneužití pravomoci veřejného činitele, porušování povinností při správě cizího majetku, poškozování věřitele, podvodu apod. Shodné skutky klade státní zástupkyně Daniela Smetanová za vinu také jednatelům ústecké firmy Inttherm Miroslavě Melicharové a jejímu synovi Karlu Melicharovi. Devátá obžalovaná, správkyně konkurzní podstaty Marta Čiháková, se měla dopustit porušení povinností při správě cizího majetku z nedbalosti. Manipulace s důkazy

"Vždy jsem vycházel ze zákona o konkurzu a vyrovnání. Žádného trestného jednání jsem se nedopustil," řekl soudu Berka, který se po obecné části výpovědi vyjadřoval zvlášť ke každému ze zatím sedmi projednávaných případů údajně zmanipulovaných konkurzů. K těm by podle státní zástupkyně měly brzy při přibýt další tři případy. "Vždy někdo podal návrh na konkurz a já musel rozhodovat. V žádném z případů nebylo proti rozhodnutí podáno odvolání, což je jasný důkaz toho, že jsem nepostupoval protiprávně," hájil se Berka.

Obžalobu ze zločinného spolčení označil za zcela nesmyslnou a nepodloženou. "Mezi důkazy chybí jakýkoli konkrétní časový údaj o nějaké dohodě, místo schůzky, kde k ní mělo dojít či jména lidí, kteří se jí měli zúčastnit a podobně," zdůraznil Berka s tím, že se obžaloba naopak opírá o různé nepodepsané a nevěrohodné dokumenty, které by dle jeho názoru mohly sloužit k manipulaci a vykonstruování údajné skupiny.

Velmi podobně se už před tím ve své krátké výpovědi vyjádřil i Vladislav Větrovec, který údajně zločinné spolčení zorganizoval: "Jsem nevinen a věřím, že tento soud všechny okolnosti případu rozplete".

Skupina kolem Berky si podle policie vybírala firmy, kterým hrozil bankrot a které byly v regionech, o nichž rozhodoval právě konkurzní soudce Berka. Obžalovaní pak zajistili odkoupení pohledávek věřitelů podniku, Berka na firmu vyhlásil konkurz a dosadil do něj vybraného správce. Skupina se tak údajně dostala ke stamiliónovým majetkům, které pak pod cenou rozprodávala.

Podle Berky je prokazatelný pouze fakt, že o konkurzech rozhodoval. Na všechny společnosti, jejichž konkurzy byly údajně zmanipulované, podalo návrh na konkurz několik firem či bank. Dotčené strany se také ve většině případů po rozhodnutí vzdaly práva na odvolání. O konkurzu Union banky prý rozhodl poměrně rychle, což je podle něj nestandardní. "Návrh ale podal dlužník a v takovém případě je lhůta na vyřízení deset dnů," dodal.