Podle informací mluvčího jihomoravských hasičů unikla látka při přečerpávání z cisterny. Hasiči zatím neví, proč k nehodě došlo. Kyselinu hasiči zkropili vodou a utěsnili v okolí všechny vpustě kanálů, aby vzniklá sloučenina nepronikla do stokové sítě. Podle dostupných informací dostali hasiči situaci pod kontrolu.

Při stáčení kyseliny chlorovodíkové nastal problém s netěsností na stáčecím zařízení, popsala příčinu neštěstí mluvčí. Převážná část kyseliny byla zachycena jímkou pod stáčištěm, menší část sloučeniny unikla do kolejiště a rozlila se po okolí.

Kyselina chlorovodíková se řadí mezi velmi nebezpečné látky. Slabé poleptání touto kyselinou může způsobit i smrt. Přitom se dá běžně pořídit v obchodech. Musí se s ní ale pracovat se speciálními ochrannými pomůckami.