Líčení se Miroslav Grebeníček ani podruhé nezúčastnil a omluvil se prostřednictvím svého advokáta Čestmíra Kubáta s tím, že má povinnosti jako poslanec v dolní komoře Parlamentu. Aby soudce mohl spor spravedlivě posoudit, zbývá ještě vyslechnout právě Jana Šinágla, což učiní 31. srpna. Pak zřejmě vynese verdikt. Šinágl požaduje od Grebeníčka osobní omluvu a omluvný text zveřejnit ve dvou celostátních denících podle vlastního výběru.

Údajně se choval provokativně

V pondělí obě strany shlédly videozáznamy z akce na Letné a slyšely výpověď svědka Viktora Pázlera, který byl odpovědný za svolání mítinku a za jeho organizaci. Ten u soudu vypověděl, že Šinágl se od začátku choval provokativně a bylo zřejmé, že chce vyvolat nějaký konflikt. Proto ho také napomenul, ale posléze zavolal na pomoc policii.

"Když jsem mu domlouval, ať se chová podle pravidel, tak slíbil, že bude hodný. Pak začal znovu verbálně útočit na řečníka a to už nešlo jinak přejít, než požádat policii o ochranu mítinku. Kdyby jen slušně diskutoval a chtěl si vyjasnit názory, tak by to nevadilo, ale on se choval velmi provokativně a napadal účastníky," vypověděl Pázler, který po dotazu advokáta žalobce dodal, že před listopadem 1989 byl tajemníkem Městského výboru KSČ v Praze.

Po zhodnocení této výpovědi i dalších důkazů se obě strany dohodly, že je nutné ještě vyslechnout i Šinágla. Protože to bude důležitý důkaz, který může trvat delší dobu, soudce jednání odročil na konec prázdnin, kdy případ ukončí.