Zatím nelze vystavit konečný účet a sdělit daňovým poplatníkům, kolik desítek miliónů je budou gangsteři stát. "Jen za 77 dnů hlavního líčení budou advokáti ustanovení soudem účtovat nejméně 13 miliónů korun. Částka není konečná. Soud ještě neskončil. Dalších asi 14 miliónů tvoří dosud vynaložené náklady na vyšetřovací a pak soudní vazbu. Advokáti budou také až po pravomocném rozsudku účtovat právní úkony za dobu vyšetřovací vazby. To budou další milióny. A na další desítky miliónů poplatníky přijde výkon uložených trestů," řekl Právu pracovník středočeského soudu.

Předběžné odhady spojené s vyšetřovací a soudní vazbou a náklady na výkon trestů upřesnila mluvčí generálního ředitelství vězeňské služby Lenka Smutná. "Průměrné náklady na jednoho vězně a jeden den jsou ve výši 800 korun. Z toho ti, co jsou ve vazbě, mají za každý den zaplatit 45 korun. Za den výkonu trestu pak mají zaplatit okolo 50 korun. Přesná částka závisí na tom, jestli vězeň pracuje, a na dalších okolnostech souvisejících s výkonem trestu," vysvětlila Právu mluvčí.

Konečný účet  bude na 100 miliónů

"Na kolik nás přijdou náklady na výkon trestu 36 obžalovaných berdychovců, lze jen přibližně odhadnout. Za podmínky, že po propuštění zaplatí onu padesátikorunu za den vězení, je odhadový výpočet jednoduchý. Stačí vynásobit 750 korun 36 a dál násobit počtem dnů v roce. Za jeden rok dostaneme sumu 9 828 000 korun. Další násobení při průměrné době výkonu trestu 10 let vězení je rovněž jednoduché," vysvětlil Právu pracovník vězeňské služby.

Zdůraznil, že od odsouzených berdychovců nelze očekávat, že po výkonu trestu vůbec kdy zaplatí alespoň část nákladů státu na advokáty přidělené soudem (ex offo) a náklady spojené s výkonem trestu. "Budou to nedobytné pohledávky státu," prorokoval.

Do celkových nákladů se promítá i délka soudního řízení a odvolacích procedur proti rozsudku. Trestní senát vedený soudcem Petrem Francem se však z hlediska ekonomických nákladů zhostil úkolu zatím dobře. I když v průběhu procesu listinný materiál narostl ze skoro 22 tisíc listin na 26 tisíc. Výslechy některých ze 150 svědků přitom proti původnímu plánu France trvaly mnohem déle.

"Týkalo se to hlavně policistů. Třeba policejního komisaře Tomáše Gregora jsme s našimi klienty v uzavřené části líčení grilovali devět hodin," řekl Právu advokát jednoho z obžalovaných berdychovců.

Soudce Franc Právu přiznal, že by chtěl soudní líčení ukončit nejpozději na podzim. "Téměř všechny důkazy již byly provedeny. Bude třeba dodělat znalecké posudky. Pokud nedojde ze strany obžalovaných k průtahům a neobjeví se nové podstatné skutečnosti, pak je naděje, že hlavní líčení skončí nejpozději v říjnu vynesením rozsudku," řekl.

Majetek ze zločinu může stát zajistit

Daňoví poplatníci miliónové nedobytné výdaje spojené s berdychovci nemusí nutně považovat za nevratné ztráty. "Odsouzení a výkon trestu přispívá k naší bezpečnosti. Má preventivní roli i v tom, že odstrašuje ty, kdo mají podobná pokušení. Taky proto, že proces s Berdychovou skupinou dokazuje, že se i léta páchaná trestná činnost dá prokázat a odsoudit. A v zákonech jsou již dostatečné nástroje, které dovolují dohledat majetek vzniklý ze zločinu a zajistit jej. Takže je naděje, že se alespoň něco státu vrátí," řekla v pátek Právu bývalá nejvyšší státní zástupkyně, nyní advokátka Marie Benešová.

Dohledávání a zajišťování výnosů ze zločinu je úkolem finanční policie. V souvislosti s berdychovci určitě je co dohledávat. Například obžalovaný Luděk Žalud starší je podnikatel a měl vlastnit i luxusní mnohamiliónový dům v Mšených Žehrovicích. Ten však údajně převedl před několika lety na jinou osobu. Nyní má být dům podle informací Práva opět prodán další osobě za 20 miliónů.

"Už jsme některé majetky osob okolo skupiny Berdycha zajistili. Zatím za asi 11 miliónů korun. Na základě nových podnětů budeme majetkové poměry dále prověřovat," řekla Právu mluvčí finanční policie Nada Očenášková.