Obžaloba mladíka vinila z toho, že v listopadu 2004 bil důchodkyni z Litvínova do hlavy, škrtil ji, bodal a posléze jí měl ukrást dvoutisícovou částku. V bytě přitom kriminalisté nalezli desetkrát větší peněžní obnos.

Státní zástupce ve svém odvolání uvedl, že krajský soud předložené důkazy nevyhodnotil ve všech souvislostech. "Například se téměř vůbec nezabýval výpovědí svědkyně Olgy Nekolné, která obžalovaného bezpečně identifikovala jako člověka, který se zavražděnou ženou mluvil krátce před její smrtí," uvedl ve své řeči státní zástupce. Navrhl proto, aby se případ vrátil zpět do Ústí nad Labem k novému projednání.

Obhajoba napadla tvrzení jako nedůvěryhodné

Olga Nekolná se kriminalistům se svým svědectvím přihlásila po shlédnutí televizního publicistického pořadu "Na stopě" a vypověděla, že obžalovaného viděla se stařenkou mluvit v den vraždy před jejím domkem. Toto tvrzení obhajoba napadla jako nedůvěryhodné.

Advokát Kočího upozornil na skutečnost, že Nekolná nejdříve uvedla, že Kočího viděla z tramvaje, posléze pak svou výpověď změnila a tvrdila, že kolem něj procházela ve chvíli, kdy se zavražděnou stařenkou mluvil a údajně ji oslovoval "babi." To Kočí popřel s tím, že poškozenou neznal, natož aby s ní důvěrně rozmlouval.

Soud: Podezření je, důkazy nikoliv

Obhájce rovněž podotkl, že jeho mandant je znám jako narkoman, závislý na toluenu, kterého policisté měsíc před tragédií nalezli ležet na silnici naproti domku usmrcené ženy. Podle právníka je tedy nepravděpodobné, že by si značně nedůvěřivá důchodkyně pozvala do bytu někoho, jako je Kočí. Advokát konstatoval, že obžaloba jeho klienta byla postavena pouze na základě analýzy DNA z krve, kterou měla mrtvá za nehty a na svědectví Nekolné.

"Ze závěrů genetické expertizy je zřejmé, že jsou neprůkazné a obžalovaného ze spáchání vraždy neusvědčují. Co se výpovědi Olgy Nekolné týče, soud prvního stupně ji shledal jako dostatečně věrohodnou, nicméně nedostačující k tomu, aby byla vina Vojtěcha Kočího nezpochybnitelně prokázána," vyjádřil se v odůvodnění rozsudku předseda odvolacího soudu Martin Zelenka.

Vojtěch Kočí byl okamžitě po vynesení rozsudku propuštěn z vazby a nyní může po státu požadovat odškodnění za dobu strávenou ve vězení. Proti úternímu verdiktu vrchního soudu není opravný prostředek, je možné pouze dovolání k Nejvyššímu soudu.