Verdikt vrchního soudu také znamená to, že kariéra Jany Šefrnové coby soudkyně je definitivně u konce, s pravomocným rozsudkem totiž automaticky přichází o talár. Soudkyně byla uznána vinnou, že pod nejrůznějšími záminkami vylákala od nejrůznějších lidí a institucí lidí téměř 14 miliónů.

Šefrnová se hájila tím, že peníze nebyly k jejímu osobnímu obohacení, ale posloužily k rekonstrukci nemovitosti ve Chmelíku, kterou zakoupila k pořádání akcí pro děti ze sociálně slabých rodin. Právnička pro děti pořádala tábory, starala se o ně, často je nechávala i u sebe doma. "Takový entuziasmus, ten by měl být spíše oceněn a nikoliv trestán," pronesla její obhájkyně. Státní zástupce a posléze i soud však takovou obhajobu odmítl uznat s tím, že obžalovaná znala velmi dobře svou špatnou finanční situaci, přesto si vypůjčovala statisícové částky s odůvodněním, že je potřebuje na nákup nemovitostí či pozemků. Vypůjčené peníze však používala na splácení hypoték a předešlých půjček.

"Šlo o vytloukání klínu klínem," prohlásil státní zástupce Petr Pješčak. Ve své závěrečné řeči poukázal také na vysokou společenskou nebezpečnost spáchaného trestného činu. "Kromě rozsahu škody se musí přihlédnout i k tomu, že jde o soudkyni, která by měla dodržovat své závazky a jednat čestně. Svým konáním tak poškodila nejen pověst svou, ale i ostatních kolegů," podotkl Pješčak.

Věřiteli jsou i účastníci soudních sporů

Soudkyni mimo jiné přitížilo i to, že si peníze půjčovala i od účastníků obchodních sporů, což odvolací soud pojal jako přitěžující okolnost. Podle něj totiž Šefrnová počítala s tím, že ze strany klientů nebude příliš velký tlak na vrácení peněz, což se později potvrdilo.  tuto skutečnost pojal jako přitěžující okolnost, protože Šefrnová si půjčovala nejen od bank, firem, svých známých, ale i od účastníků obchodních sporů, o kterých rozhodovala.

"V jejím konání se tak objevil náznak vydírání. Předpokládala zřejmě, že z jejich strany nebude příliš velký tlak na vrácení peněz, což se později potvrdilo," řekl Pavrovský v odůvodnění rozsudku.

Obhajobu, že se soudkyně dopouštěla svých činů ve snaze pomáhat dětem, soud odmítl. Stejně jako argumentaci, že její vypůjčování peněz a následné nesplácení dluhu není vlastně trestným činem, ale spíše obchodním sporem. "Obžalovaná si byla vědoma toho, že není s to peníze vrátit. Bylo naprosto nereálné předpokládat, že by se něco takového mohlo podařit pouze s platem soudce a manželovým příjmem

středoškolského učitele," řekl předseda senátu. Miroslav Pavrovský.

Přesto, že se Šefrnové podařilo některé ze svých 44 závazků vyrovnat, na soud to velký dojem neudělalo. "Je to jen náhrada škody, protože trestný čin podvodné půjčky už byl spáchán," konstatoval předseda senátu.

Další spor Šefrnové

Odsouzenou čeká zřejmě již v příštích dnech další soudní líčení. V Havlíčkově Brodě byla obžalována v souvislosti s její nemovitostí v obci Chmelík. Podle policie totiž nechala odvézt z usedlosti, která je součástí konkurzní podstaty, majetek. Pak prý oznámila, že byla vykradena. Státní zástupce Šefrnovou obžaloval z trestných činů porušování povinnosti v řízení o konkurzu a také z poškozování cizích práv. Nyní jí hrozí až tři roky vězení, které by v případě uznání viny mohl soud Šefrnové přičíst k současnému šestiletému trestu.