Senát potvrdil, že Vojtěchovský nevzal žádné úplatky. Dopustil se však viny předání jedné lustrace (policejních informací) podnikateli Karlu Katrovi. Dále je podle soudu vinen tím, že v rozporu se zákonem převzal od informátora pistoli a předal ji dalšímu informátorovi, který však neměl zbrojní průkaz.

Podle obhájce Petra Vojtěchovského Jaroslava Jankerla je případ Vojtěchovský projevem války mezi policisty a pomstou za to, že odhaloval policisty spojené s podsvětím. Soudce Vočka však namítl, že proto není dostatek důkazů. Proti pravomocnému rozsudku je možné podat dovolání k Nejvyššímu soudu.

Petr Vojtěchovský byl šéfem speciálního týmu pod ÚOOZ, který odhalil propojení policistů s gangem okolo Davida Berdycha.