Přístroj MP3  má strážník připnutý ke kapse uniformy a zapíná ho jednoduchým stiskem prstu. "Lidi reagují mnohem mírněji než dříve, když je ještě před zahájením řešení jejich přestupku seznámíme s tím, že se vše nahrává. Horké hlavy tak rychle vychladnou," řekl v pátek na ústeckém Mírovém náměstí strážník z dvoučlenné hlídky.

Podle ředitele ústecké městské policie Pavla Bakuleho umožňuje strážníkům pořizování zvukových záznamů zákon o obecní policii. "Z nahrávek je zřejmé, zda se strážník choval korektně, jestli řešil přestupek v souladu se zákonem a zda svým jednáním občana třeba neponižoval či nešikanoval," vysvětlil Bakule s tím, že ubylo i verbálních a fyzických útoků na strážníky.  Pořízení nahrávacích zařízení pro pětatřicet hlídek stálo 70 000 korun.

Loni řešila ústecká městská policie deset stížností na zasahující strážníky.