"Mohl bych zpochybňovat průkaznost zveřejněných informací. Mohl bych se odvolávat na ustanovení silničního zákona, který mi jako policistovi, je-li to nezbytně nutné k plnění úkolů, poskytuje úlevu z dodržování nejvyšší povolené rychlosti. Mohl bych tvrdit, že jsem překročil rychlost, neboť jsem si všiml, že jsem sledován a cítil jsem se ohrožen. Nic takového neudělám," uvádí policejní prezident ve svém čtvrtečním prohlášení.

Ve svém vyjádření dále uvádí, že si je vědom svého pochybení a veřejně se za něj omlouvá. Současně uvedl, že článek zveřejněný ve zmiňovaném deníku může být podnětem k zahájení řízení ohledně spáchaného přestupku.

"Bez ohledu na to, zda se tak stane, či nikoliv, rozhodl jsem se učinit následující krok. Ještě během čtvrtka uložím svůj řidičský průkaz na tři měsíce u správního orgánu a nebudu po tuto dobu řídit auto," doplnil.

Policejní prezident současně přislíbil, že ještě během čtvrtka poukáže na konto Nadace "Národ dětem" částku 10 000 korun, která je určena nemocným dětem hospitalizovaným na Klinice dětské hematologie a onkologie nemocnice v Praze 5 Motole," doplnil.

Ve svém prohlášení policejní prezident projevil také lítost nad touto událostí. "Nebude se to opakovat," uzavřel svůj dopis.