Nyní ji posoudí parlament a poté prezident. Změny jsou reakcí na stále více pokusů o pašování drog a jiných nepovolených předmětů do věznic nebo činnost cizojazyčných mafií. Vytvářejí podmínky pro včasné odhalení připravovaného útěku, vzpoury nebo jiné trestné činnosti. Vězeňští strážci by mohli v případě podezření z přípravy trestné činnosti použít odposlechy i informátory.

"Stávající nepříznivá situace ve věznicích, způsobená zejména zločineckými strukturami z řad občanů postsovětských republik, vyvolává reálné nebezpečí páchání další trestné činnosti, kterou lze jen obtížně objasnit a jíž je třeba maximálně předcházet," vysvětlili autoři novely.

Odposlechy by se ale nesměly v žádném případě používat při rozmluvě obviněného či odsouzeného s advokátem. Dosud tuto praktiku využívá jen policie.

Strážci by mohli být nasazeni např. při povodních

Informátorem by podle Lidových novin mohl být dozorce, ale také některý z loajálních vězňů. Odborník, který si nepřál být jmenován, listu řekl, že se pro informátory počítá s finančními nebo věcnými odměnami. Zatím však prý není specifikována jejich přesná podoba či výše.

Návrh dává dozorcům také pravomoc zjišťovat totožnost lidí, kteří se pohybují v blízkosti věznice. V případě podezření, že by osoba mohla narušit vězeňský pořádek, mohli by proti ní zakročit hned, a ne čekat na příjezd policie.

Strážci by mohli být stejně jako vojáci v případě mimořádné situace povoláni na pomoc policii, například při povodních či ostraze objektů. Novela předpokládá i jejich nasazení při záchranných a humanitárních operacích v zahraničí.