Podle žalobkyně žena letos 3. února kolem 19. hodiny bodla doma kuchyňským nožem svého o tři roky mladšího manžela do zad tak silně, že prorazila hrudní stěnu a zasáhla i plíci napadeného. Způsobila mu těžké zranění, které ho ohrožovalo na životě. Jen díky rychlé odborné lékařské pomoci nezemřel.

"Je zcela nepochybné, že těžké zranění svému manželovi způsobila obžalovaná. Protože jí nebyl úmysl prokázán, byl její čin kvalifikován jen jako ublížení na zdraví," uvedl předseda senátu Přemysl Špicar v odůvodnění rozsudku. A protože znalec nevyloučil recidivu v nadměrném požívání alkoholu, uložil jí soud trest nepodmíněný.