Obžalovaný svou vinu od začátku popíral. Nepřiznal se ani k tomu, že s dívkou souložil. Bránil se tím, že s matkou nezletilé a jejími třemi sourozenci žil pět let. Děti jej podle jeho slov považovaly za otce.

Soud dnes rozhodl hlavně na základě posudku z oblasti genetiky a výpovědi děvčete. "Podle znalce nejsou žádné pochybnosti, že to, co líčila, opravdu prožila. Šlo o hodnověrnou výpověď. Druhým zcela jasným usvědčujícím důkazem je také zkouška DNA, která zcela vylučuje, že by někdo další než obžalovaný mohl být otcem dítěte," uvedl v odůvodnění rozsudku předseda senátu Zdeněk Minařík.

Rozsudek není pravomocný

Podle znalců obžalovaný Bury v sobě nenosí sklony k žádné deviaci. V tomto případě se u něj jednalo o náhražkové jednání. Žalovanému přitížil i fakt, že byl již vícekrát trestán, naproti tomu polehčující okolnosti soud žádné neshledal.

Rozsudek není pravomocný, protože obžalovaný i státní zástupkyně si ponechali lhůtu na rozmyšlenou.