Předseda trestního senátu Jiří Bernat v úterý dopoledne vyhlásil rozhodnutí, že nejsou důvody pro vrácení věci k došetření a nařídil zahájit hlavní líčení na pátého září. Zdůraznil, že trestní senát neshledal závažná pochybení ve vyšetřování.

Námitky obhajoby proti trestnímu řízení považuje za řešitelné v rámci důkazního řízení před soudem. "Rád bych dospěl k vyhlášení rozsudku nejpozději příští rok v březnu. Bude to však záviset na chování zúčastněných stran, " řekl Právu Bernat.

Trestní senát začal rozhodovat o soudu kolem soudce Berky již v pondělí. Berka, správci konkursní podstaty Daniel Thonat a Petr Tuhý, soudní odhadce Martin Jurenka, zpeněžovatel Lubor Kindl a bývalý prorektor Vysoké škody Karla Engliše Vladislav Větrovec byli obžalováni z účasti na zločinném spolčení.

Další obžalovaná, Marta Čiháková, se měla dopustit porušení povinnosti při správě cizího majetku. Celková škoda, kterou podle obžaloby způsobili, má být vyšší než 200 miliónů korun.

Senát v pondělí vyslechl námitky obžalovaných a jejich obhájců. Z obžalovaných byli přítomni jen Thonat, Kindl a Větrovec. Sám Berka se spolu s dalšími třemi obviněnými k soudu nedostavil.