V uzavřených a kamerami prošpikovaných jednotkách, kam nebudou mít přístup jiní vězni, bude vězeňská služba soustředit především odsouzené pro zvlášť nebezpečné delikty, jako je zločinné spolčení či trestné činy proti životu a zdraví. Budou tam ale i vězni s nižšími tresty, kteří mají za sebou třeba přípravu či pokus o útěk nebo napadení personálu věznice. Novinářům to ve čtvrtek ve Stráži řekla generální ředitelka VS Kamila Meclová.

Meclová: nejde o žádnou izolaci

"Na zcela novou, vzduchotěsnou věznici za asi miliardu korun nemáme, proto jdeme cestou specializovaných oddělení uvnitř bezpečnostně zajištěných věznic. Zvlášť nebezpeční vězni v nich budou ubytováni po jednom či dvou a prostory, kde se budou pohybovat, tedy kulturní místnost, vycházkový prostor a místnost pro volnočasové aktivity, budou pod kontrolou kamer. Snažíme se tím eliminovat jev nazývaný kriminální nákaza. Nejde ale o žádnou izolaci či odplatu, není to rezignace na slušné a humánní zacházení," upozornila Meclová.

Podle ní je v tuto chvíli v českých věznicích asi 16 800 odsouzených, což je sice o 4 tisíce méně než před třemi lety, počet těch nejnebezpečnějších ale stále roste.

Posílí i ostraha věznic

Zároveň s vybudováním speciálních oddělení ale VS posílila za necelých 100 miliónů po technické stránce i ostrahu a bezpečnost věznic. "Jde o přístroje na detekci mobilních telefonů, rentgeny zavazadel, detekční rámy u vstupů do věznic i speciální pancéřová eskortní vozidla. Máme totiž informace, že některá naše eskorta by mohla být přepadena a reagujeme na to. Jde ale i o speciální výzbroj a výstroj příslušníků eskort a pro potřeby zásahů při nedovolených vystoupeních odsouzených," vysvětlila Meclová.

Školení a brožurky pro personál

Podle ředitele strážské věznice Františka Vacha nastoupí první odsouzení na speciální oddělení během několika dnů.

"Provádíme poslední úpravy vnitřního řádu, je otázkou několika dnů, kdy sem budou zařazeni první odsouzení," přiblížil Vach.

Výběrem a přípravou prošel i personál, který bude s odsouzenými v kontaktu. "Počínaje pedagogem, strážnými i dozorci jsme provedli výběr. Zúčastnili se několika školení, například o organizovaném zločinu, o drogách a jejich vyhledávání. Protože se mohou u nás objevit i rusky mluvící odsouzení, počítá se i s výukou ruského jazyka v rámci Institutu vzdělávání," doplnil ředitel.

Samozřejmostí je také speciální brožura kriminálního slangu, který mezi sebou odsouzení ze zemí z bývalého Sovětského svazu používají.