"Až dostaneme písemné vyhotovení  nálezu ÚS, vzneseme nároky  na odškodnění za neoprávněný pobyt ve vazbě,"  řekl v úterý Právu Kábrtův právní zástupce Martin Cír.  Kábrt byl nakonec propuštěn z vazby až o několik měsíců později. Podle zákona o odpovědnosti za škodu  při výkonu veřejné moci má Kábrt možnost za neoprávněný pobyt za mřížemi žádat zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu, které může být  vyjádřeno penězi.   

Podle mluvčího ÚS Michala Spáčila vidí ÚS chybu v tom, že plzeňský krajský soud  rozhodl  o zákonnosti dalšího trvání vazby bez slyšení obviněného. "Právo obviněného být slyšen v kontradiktorním řízení, v němž je přezkoumávána zákonnost dalšího trvání vazby, patří mezi základní institucionální záruky spravedlnosti řízení o pokračování či skončení omezení osobní svobody ," konstatoval Spáčil. Nutnost slyšení obviněného soudem předtím, než je rozhodováno o jeho stížnosti  proti usnesení státního zástupce o dalším trvání vazby,  je zakotvena v článku 5 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

"Zda má či nemá nárok  poškozený  na odškodnění nebylo předmětem rozhodnutí ÚS. Ty věci, které z rozhodnutí US vyplynuly, mohou být předmětem dalšího řízení před jinými soudy ," dodal Spáčil.

Podle vyjádření plzeňského krajského soudu se Kábrt v opravných prostředcích osobního slyšení nedomáhal a ani neuváděl okolnosti, které by případně mohly být objasněny jeho slyšením před soudem a mohly by mít vliv na rozhodnutí o jeho dalším ponechání ve vazbě.

"Podle nálezu ÚS jednoznačně vyplývá povinnost soudu vždy slyšet obviněného předtím, než je rozhodováno o jeho stížnosti proti usnesení státního zástupce o dalším trvání vazby," vysvětlil Spáčil.

Obviněn kvůli korupci

Kábrt byl  obviněn  za zneužití pravomoci veřejného činitele a  přijímání úplatku. Společně se svým bývalým kolegou Radkem Kocábem čelí podezření, že za peníze legalizovali pobyty cizincům, z nichž  někteří pro to nesplňovali podmínky.  Při prověřování majetkových poměrů u obou stíhaných policistů přišli detektivové na to, že Kábrt si koupil se svojí vietnamskou přítelkyní činžovní dům v Karlových Varech, jehož hodnota se odhaduje na šest miliónů korun. U Kocába zase zajistili při domovní prohlídce 4,5 miliónu korun v hotovosti.