"Je stíhán pro účast na zločinném spolčení a přijímání úplatků ve prospěch zločinného spolčení. Po seznámení se spisem bude na policejním orgánu, jestli pak podá návrh na vypracování obžaloby," řekla ve středu Právu dozorová žalobkyně Daniela Smetanová z pražského vrchního státního zastupitelství.

Spolu se Šišou čelí obvinění bývalý prorektor Vysoké školy Karla Engliše v Brně Vladislav Větrovec a podnikatel Jan Harangozzo, který je předsedou dozorčí rady uvedené školy. Šišu nyní Harangozzo zaměstnává ve své firmě Quentin Company.

Policie proti Šišovi, Větrovcovi a Harangozzovi vznesla obvinění letos na základě vyhodnocených odposlechů v kauze zločinného spolčení okolo soudce Jiřího Berky. Podle obvinění Větrovec a Harangozzo nabízeli Šišovi peníze, šperky a bezplatné zapůjčení auta Octavia, aby pro ně získával informace a ovlivňoval osoby, které byly či měly být podrobeny bezpečnostním prověrkám a pohovorům. Šlo hlavně o policisty z ÚOKFK, kteří vyšetřovali kauzu zmanipulovaných konkurzů.

Hlavní líčení s gangem okolo Berky není jisté

Šiša měl přislíbené služby splnit. Dokonce měl umožnit vstup do budovy NBÚ nepovolaným osobám, aby je pak ovlivňoval a zastrašoval. Větrovcovi a Harangozzovi měl předávat také informace ze služebních jednání a schůzek tehdejšího šéfa NBÚ Jana Mareše.

Větrovec by měl letos spolu s Berkou, správci konkurzní podstaty Petrem Tuhým a Danielem Thonatem, zpeněžovatelem a Thonatovým řidičem Luborem Kindlem a soudním odhadcem Martinem Jurenkou čelit obžalobě z trestné činnosti spáchané ve prospěch zločinného spolčení a z dalších trestných činů se stamiliónovou škodou.

Není jisté, zda bude ještě letos zahájeno proti nim hlavní líčení před jihočeským trestním senátem za předsednictví soudce Jiřího Bernáta. Ten totiž v této věci nenařídil hlavní líčení. V červnu proběhne jen předběžné veřejné projednání obžaloby.

"Na něm soud po přečtení zprávy vyslechne námitky obhajoby a stanoviska obžaloby. Pak rozhodne, jestli nařídí hlavní líčení, nebo vrátí věc k došetření," vysvětlil Bernát.