Podle vyšetřování měla obviněná žena koncem roku 2005 jako předsedkyně představenstva obchodní společnosti předložit na ministerstvo pro místní rozvoj žádost o poskytnutí prostředků z jednoho dotačního programu Evropské unie. Podnikavá žena se snažila touto cestou získat 57 miliónů korun.

Při kontrole podané žádosti bylo zjištěno, že přiložené rozhodnutí k umístění stavby je padělané, neboť příslušným orgánem nebylo nikdy vydáno. Dotace nebyla poskytnuta ani z části," uvedla mluvčí Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality Alena Vokráčková.

S ohledem na výši škody, kterou by žena svým jednáním způsobila, jí za trestný čin úvěrového podvodu a padělání veřejné listiny hrozí až dvanáctiletý trest odnětí svobody.