Stížnost podala zmocněnkyně poškozeného mladíka Jana Pastrnka, které se nelíbí, že Zelená považuje zákrok proti jejímu synovci, během kterého, jak bylo vidět na televizních záběrech, jej policisté kopou a tlučou tomfou, přiměřený a v souladu se zákonem.

"S závěrem žalobkyně nesouhlasím. Podle mého názoru spočívá na nesprávném právním posouzení celého případu a trvám na tom, že uvedeným jednáním došlo ke spáchání trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele, neboť tito policisté svým jednáním a vlastním zákrokem jako takovým překročili míru nezbytnou k dosažení sledovaného účelu," řekla v úterý Právu Pastrnkova zmocněnkyně Michaela Pavlíková.

Podle ní je s podivem že inspekce ministra vnitra v případě Kateřiny Jacgues, která byla 1. května v Praze při protestní demonstraci policistou zbita, shledala důvody nepřiměřenosti celého zákroku s tím, že tento policista bude s největší pravděpodobností obviněn z trestného činu.

"Za této situace, kdy na jedné straně je právu činěno za dost, na druhé straně je právo v případě mého synovce zcela ignorováno, se obracím na nejvyšší státní zástupkyni , aby z titulu své funkce přezkoumala výše uvedené usnesení Okresního státního zastupitelství Plzeň-město a z důvodu nezákonnosti jej zrušila," uvedla Pavlíková.

Podle dozorující státní zástupkyně Zelené zákrok proti technaři nevybočil z mezí zákona, protože se zdržoval neoprávněně na cizích pozemcích a neuposlechl výzvy k jejich opuštění. "Kromě toho žalobkyně ve svém usnesení poukazuje na to, že zákrok nebyl brutální, protože jinak by měl mladík například poraněnou hlavu," dodala Pavlíková.

Na nepřiměřenost policejního zákroku poukázal i ombudsman Otakar Motejl ve své závěrečné správě o šetření CzechTeku 2005.