Franc líčení nezahájil, i když mu byly přítomnými advokáty navrhovány další možnosti, jak zastoupit Kulhavého. Neměli pro to zmocnění. "Není to možné. Upozornil jsem, že jde o zločinné spolčení," vysvětlil. Dramatická pauza trvající do příchodu Kulhavého byla důležitá. Kdyby totiž Franc včas nezareagoval, ohrozil by čistotu procesu a pověst svého senátu. Líčení by bylo neplatné a muselo by se přinejmenším opakovat.

"Došlo by ke klasické kolizi, ve které jeden advokát zastupuje dva obžalované. V situaci, kdy jeden svádí vinu na druhého. Stížnost proti procesnímu postupu soudu by znamenala, že by se líčení muselo anulovat a o všem, co v den kolize proběhlo, by se muselo znovu jednat, " vysvětlil Právu mluvčí pražského Vrchního soudu Jan Fořt.

Triky a pasti

Možná, že hrozba kolize byla vyvolána nezáměrně. Jinak však bylo středeční líčení plné triků a pastí nastražených na gangstera Miroslava Houdka (vykonává trest ve vězení na Mírově), který u soudu vystupoval jako svědek.

Například advokátka Helena Rejholcová se jako obhájkyně obžalovaného, bývalého důstojníka pražského Odboru pro boj s organizovaným zločinem (OBOZ) Petra Koňaříka, marně snažila z Houdka vydolovat, že Koňaříka řadil mezi dobré policisty. Houdek odrazil i snahy advokátky zpochybnit bývalou policistku Helenu Kahnovou z OBOZ, která se zasloužila o odhalení Berdychova gangu.

Svědek odmítl vyzradit jména elitních policistů

Obžalovaný gangster Oldřich Doležal se jako bývalý Houdkův komplic dokonce pokusil o jakýsi křížový výslech, ve kterém se na Houdkovi domáhal jmen důstojníků ÚOOZ, kteří Houdka navštěvovali opakovaně ve vězení, a toho, o čem jednali. Jmen se nedočkal. "Jednali jsme o jiné trestné činnosti," odpověděl Houdek. A na Doležalovu otázku, kde vzal 600 tisíc korun na zakoupení auta, odpověděl: "Z trestné činnosti. Ale jiné, než která je tu souzena."

Houdek trestnou činnost berdychovců a svou účast na jejich loupežích popisoval zřejmě s velkou přesností. Věcné byly i jeho odpovědi na mnohdy bizarní otázky, "kdo měl při kterém přepadení před sedmi lety paruku... jakou barvu mělo to či ono auto při přípravě loupeže před sedmi lety" a podobně.

Berdych s výpovědí nesouhlasí

Klidné byly i jeho reakce na útoky bývalých kompliců typu "pane soudce, ať mně Houdek netyká". A přesto šlo v Houdkových odpovědích o odplatu. Za to, že se Berdych a další měli zasadit o jeho usvědčení a odsouzení za oloupení Josefa Beneše a Karla Volavky v roce 1999.

Berdych si toho asi byl vědom. Kladl totiž Houdkovi zcela bezvýznamné otázky. A na závěr pak pouze uvedl, že s Houdkovou výpovědí nesouhlasí.