"Přesnou příčinu úmrtí odsouzeného stanoví nařízená pitva. Každé úmrtí ve vazbě nebo při výkonu trestu se považuje za mimořádnou událost. Současně musí být u takto zemřelých provedena soudní pitva ke zjištění příčin úmrtí a objasnění dalších, ze zdravotního hlediska závažných, okolností a mechanismů úmrtí," uvedla Soňa Haluzová z Vazební věznice v Brně.

Ze statistických údajů Vězeňské služby o počtu zemřelých ve věznicích je patrné, že nejčastější příčinou úmrtí ve vězení jsou cévní a nádorová onemocnění a udušení z oběšení. V případě 39letého muže šlo o člověka, který byl již mnohokrát odsouzený a lékaři z Ústavu soudního lékařství nyní prověřují, jak se jeho životní styl podepsal na jeho zdraví a zda nebyl příčinou smrti.