Žalobce Václav Lukeš v pátek oznámil, že VSZ nebude iniciovat dovolání k Nevyššímu soudu jako mimořádný opravný prostředek proti verdiktu Vrchního soudu (VS) v Praze. Ten v dubnu potvrdil zprošťující rozsudek Krajského soudu v Plzni, podle kterého na půjčce nebylo nic nezákonného.

"Po přezkoumání rozhodnutí VS jsme rozhodli, že nedáme podnět Nejvyššímu státnímu zastupitelství, aby podalo dovolání v neprospěch pana Soudka. Máme námitky proti tomu, jakým způsobem soud hodnotil důkazy a k jakým dospěl skutkovým zjištěním, ale takový dovolací důvod trestní řád neumožňuje," vysvětlil Lukeš.

Podle něho podstatou rozhodnutí soudu prvního stupně i odvolacího soudu bylo, že nelze vzít za prokázané, že by obžalovaný od počátku jednal v úmyslu opatřit sobě prospěch velkého rozsahu. "Naopak oba soudy konstatovaly, že jeho cílem a snahou bylo těmi předmětnými operacemi pomoci Škodě a.s. My s tímto názorem nesouhlasíme, ale nezjistili jsme možnost napadnout toto rozhodnutí cestou mimořádného opravného prostředku," dodal Lukeš.

Soudek propojil obě firmy

Soudek si podle obžaloby půjčil od Škody v letech 1995 a 1996 pro svou společnost NERo úmyslně na nízký úrok 315 miliónů korun na nákup akcií Škodovky. Termín splatnosti prodlužoval až do roku 2010. Žalobce tvrdil, že Škodovku tak připravil o 113 miliónů korun, které by podle něj podnik dostal, kdyby uvedené peníze půjčil za běžný úrok někomu jinému.

Obžaloba Soudka vinila i z toho, že si půjčil jménem společnosti NERo na směnky od firmy Olymp 90 miliónů korun, ačkoli podle žalobce věděl, že je nemůže splatit. Směnky údajně podepsal za NERo i za Škodovku. Tím podle státního zástupce firmu zavázal, aby dluh zaplatila. Celkem tak Škodu podle obžaloby připravil o 200 miliónů korun.

Podle soudu Škoda a NERo byly spojené nádoby, kdy úspěch či neúspěch jedné měl vliv na úspěch či neúspěch druhé. Tím, že Škoda půjčila firmě NERo peníze na nákup akcií, odstranila podle názoru soudního znalce riziko toho, že ji ovládne zahraniční firma.