Podle informací Práva spor stupňují odposlechy gangu okolo soudce Jiřího Berky. Nejvyšší státní zástupkyně Renáta Vesecká podle České televize chce v souvislosti s se stíhaným bývalým státním zástupcem Liborem Nedorostem prošetřit také okolnosti, za jakých před dvěma lety probíhala oslava narozenin mluvčí Zadražilové. Z policejních odposlechů, které ČT postupně vysílá totiž vyplývá, že na oslavu byli pozváni i lidé figurující v kauze podvodných konkurzů soudce Berky.

Konkrétně šlo o Nedorosta a soudce Zdeňka Sováka. Seznam žalobců a soudců, kteří kontaktovali nebo byli kontaktováni obviněnými a podezřelými ze zločinného spolčení v Berkově kauze je však tajný. Ke škodě věci, neboť to vede k šuškandě, intrikám a střetům mezi žalobci a dokonce i soudci.

Šuškanda nápravě příliš neprospívá

"Šuškandu, pletichy a intriky násobí fakt, že tyto odposlechnuté kontakty nebyly po ukončení vyšetřování zničeny. To znamená, že mají důkazní hodnotu směrem k obviněným a podezřelým, ale i k těm žalobcům a soudcům, kteří v síti odposlechů uvázli," řekl Právu krajský žalobce, který si nepřál být jmenován. Dokladem podivných poměrů na VSZ je i jedenáctistránková informace, kterou Dolejší zaslal před měsícem vrchnímu státnímu zástupci v Praze Jiřímu Kulvejtovi.

Dolejší řídí žalobce, kteří dozorovali vyšetřování Berkovy skupiny a podali soudu obžalobu. Nikdo z nich však nechce říci, co vedlo Dolejšího k podání obsáhlé stížnosti na mluvčí Zadražilovou.

"Nemohu se k těmto dotazům vyjadřovat. Ani k odposlechům a dokumentům," řekl Právu Dolejší. "V současné době vyhodnocuji interní sdělení JUDr. Dolejšího, jehož nekonkretizované zpracování jsem mu osobně uložil návazně na uplatněný požadavek dr. Zadražilové, aby dr. Dolejší specifikoval své obecné vyjádřené výhrady proti postupu tiskové mluvčí emotivně sdělené v osobním rozhovoru s ní.

Nelze proto přisvědčit věcné správnosti Vámi získané informace, že z iniciativy dr. Dolejšího šetřím stížnost na dr. Zadražilovou. Dodávám, že výsledek mého šetření nepodléhá informační povinnosti založené ustanovením § 8a tr. řádu," sdělil Právu Kulvejt.