"Nikdo nebyl nyní schopen prokázat, jaká škoda mohla při útoku vzniknout a to je také hlavní důvod, proč je stíhání zastaveno," řekl dnes ČTK soudce Aleš Dufek, který se případem zabývá.

Minařík je podle soudce patrně morálně zhýralý člověk, který se asi chtěl dopustit zavrženíhodného činu. Zákon ale neumožňuje, aby byl bývalý agent Státní bezpečnosti potrestán, uvedl Dufek.

Myšlenka se stíhat nedá

"Když nevíme, jaká škoda mohla vzniknout, nevíme také, zda lze počínání obviněného vůbec pokládat za trestný čin," zdůraznil soudce. Upřesnil, že navíc neexistuje žádný podklad, z něhož by se dalo alespoň odvodit, jakou trhavinu a v jakém množství chtěl Minařík použít. To je důvod, proč je plánování útoku na Svobodnou Evropu podle soudce stále jen nestíhatelnou myšlenkou, která se nedostala až do stadia skutečné přípravy na pumový útok.