Havlová se k soudu nedostavila, přítomen byl však bratr exprezidenta, její manžel Ivan, který své ženě již dříve přenechal svou polovinu Lucerny.

Podstata pře se týká faktu, zda prodej části Lucerny v roce 1999 proběhl korektně a v souladu se zákonem či nikoli. Konkurzní správce Plch je totiž přesvědčen, že se tak stalo za pro firmu značně nevýhodných podmínek. To prý C.H.R., dceřinnou společnost koncernu Chemapol Group, mj. dovedlo v roce 2001 ke krachu. S tímto vysvětlením zahrnul část Lucerny do konkurzu, hodlá ji zpeněžit a výtěžek rozdělit mezi věřitele C.H.R.

Havlová s tím však nesouhlasí a na Plcha podala žalobu. "Zahrnutí Lucerny do konkurzní podstaty bylo neopodstatněné," konstatoval dnes právní zástupce Havlové Jan Kalvoda s tím, že prodej proběhl zcela v pořádku. Advokát odmítl, že by jeho klientka za nemovitost zaplatila v hotovosti pouze něco přes pět miliónů, jak uvádí Plch. "Bylo to minimálně třicet miliónů," konstatoval s tím, že zbytek uhradila započtením pohledávek od věřitelů. "Za ty pochopitelně zaplatila," uvedl Kalvoda na chodbě soudu.

K názorové přestřelce pak došlo v soudní síni. Plch totiž vytknul nepřítomné Havlové, že taktizuje, neboť mu své vyjádření ke sporu a také vyhotovené znalecké posudky poslala až bezprostředně před dnešním jednáním. A to přesto, že o termínu líčení prý věděla už od loňského listopadu. Právě z toho důvodu požádal soud o odročení případu.

Spor o svědectví Václava Havla

Strany si pak především odporovaly v názoru, zda je třeba v řízení vyslechnout bývalého prezidenta Václava Havla. "Svědek může přispět k posouzení, nakolik byl převod části nemovitosti (Lucerny) obvyklý a porovnat ho s převodem mezi ním a Chemapolem. Jeho výslech považujeme za nezbytný pro rozhodnutí soudu," konstatoval Plch a dodal, že si uvědomuje, že pro druhou stranu výslech Havla může být značně nepříjemný.

Kalvoda jeho návrh odmítl. "Pro toto řízení jsou irelevantní okolnosti převodu Lucerny mezi Václavem Havlem a firmou Chemapol," konstatoval a dodal, že druhá strana může těžko posoudit, co je pro jeho klientku příjemné a co není.

Plch: Havlová dluží C.H.R. 50 miliónů

Havlovou v souvislosti s koupí části paláce Lucerna zřejmě čeká i soud před trestním senátem. Státní zástupce ji totiž obžaloval z trestného činu porušení povinnost v řízení o konkurzu. Toho se měla dopustit tím, že odmítla se správcem konkurzní podstaty Plchem spolupracovat, tedy předat mu účetní i další dokumenty týkající se paláce.

K tomu ji vyzvala i soudkyně Kateřina Hrudková v uvedeném civilním sporu, neboť bez nich nelze při vyřešit. Správce Plch míní, že Havlová navíc dluží společnosti C.H.R. zhruba 50 miliónů korun za nájemné z doby, kdy ještě firma polovinu Lucerny vlastnila. "Již jsme podali žalobu," řekl Právu.

Havlová koupila v roce 1999 polovinu paláce od C.H.R. za 145 miliónů. Společnosti jej dva roky před tím prodal prezident Havel za částku o 55 miliónů vyšší, tedy za 200 miliónů.