Morev podle soudu zneužil finanční prostředky získané ze státního rozpočtu a Evropské unie v rozporu s účelem, za jakým byla dotace přidělena. Nesrovnalosti se projevily již v žádosti o dotaci na projekt modernizace technologie na výrobu konzerv. Muž zamlčel řadu údajů a další zkreslil či uvedl nepravdivě.

Ministerstvo pro místní rozvoj uzavřelo s Morevem v říjnu 2002 smlouvu o poskytnutí dotace 600 000 eur (asi 18 miliónů korun). Jako zálohu dostal 480 000 eur (cca 15 miliónů korun) na nákup strojů na zpracování masa. Podle soudu ale místo nejnovějších výrobků koupil přes 20 let staré stroje a z dotace zaplatil své předchozí dluhy.

Soud nevyhověl žádosti žalobce, aby byl muž vyhoštěn. Vzhledem k jeho sexuální orientaci a k jeho bývalému působení v armádě by mu prý v jeho vlasti hrozilo nebezpečí.