Podle jeho závěru nelze připustit, aby finanční úřad pravomocně uzavřel kontrolu za určité zdaňovací období a po jakémkoli čase začal u podnikatele provádět další kontrolu za stejné časové období a nevymezil jiný a prokazatelně důvodný předmět kontroly. Takovýto postup je podle ÚS v rozporu s právy daňových subjektů a ukazuje na nezákonný postup správce daní.

"Po vydání pravomocného rozhodnutí správcem daní se kontrola zastavuje. Při opakované kontrole musí být zřejmé, že správce daní má nové důvody k nové kontrole, a to se musí odrazit v předmětu kontroly. Nelze kontrolovat opakovaně totéž a zbytečně zatěžovat daňový subjekt," řekl soudce zpravodaj Vladimír Jurka.

Kontroly u podnikatelky Tomkové

Soud tak vyhověl stížnosti Kateřiny Tomkové z Brna, která poukazovala na to, že Finanční úřad pro Brno III. u ní v roce 1999 provedl kontrolu daní z příjmu za období 1995 - 1997. Za rok 1996 jí úřad vypočítal daňový nedoplatek ve výši 11 535 korun, který Tomková zaplatila.

V roce 2002 však finanční úřad začal u Tomkové provádět další kontrolu za shodné časové období, aniž by uvedl jiný předmět kontroly.

"Kontrola finančního úřadu byla pravomocně uzavřena a opakovaná výzva k předložení dokladů k další kontrole byla v rozporu s právy Kateřiny Tomkové. Finanční úřad sice tvrdil, že musí prověřit nové skutečnosti, v podstatě však chtěl kontrolovat totéž, protože k žádným změnám nedošlo," uvedl právní zástupce stěžovatelky Zdeněk Rudolecký.

Na základě zjištěných okolností ÚS zakázal Finančnímu úřadu pro Brno III., aby u Tomkové pokračoval v kontrole za zdaňovací období v letech 1995 - 1997.