Podle žalobkyně obstarali a přepravili Qorri spolu s Mazreku a dalšími osobami prostřednictvím kurýra Romana Nejezchleba, který si odpykává za drogy trest v sousedním Německu, z Kosova šest kilo heroinu do Českých Budějovic. Zde, v Praze a dalších místech tuzemska pak všichni čtyři část zásilky distribuovali, a pak se dohodli na transportu i zájemcům do SRN. První předání se podařilo, při druhém byl pak v Mnichově Nejezchleba i příjemce s drogou koncem ledna 2003 zadrženi.

"Vzhledem k rozsáhlosti a náročnosti dokazování nyní soud vynesl dílčí rozsudek, neboť v případě Qorriho a Isljamiho byl jeden skutek vyloučen k samostatnému rozhodnutí. Přesto se podařilo nade vší pochybnost prokázat skutek tak, jak jej popsala žaloba. Důkazem bylo přiznání zmiňovaného Nejezchleby, který doznal všechny tři kurýrní cesty s drogou, které se uskutečnily. Krom toho soud vycházel i z odposlechů mobilních telefonů žalovaných a navíc byli všichni i sledováni. Videozáznam i protokoly z těchto sledovaček byly rovněž dalšími důkazními materiály. To vše tvoří řetězec nepřímých důkazů, které ale žalované zcela jasně usvědčují a i když všichni žalovaný skutek popírali, soud je uznal vinnými," řekla v odůvodnění rozsudku předsedkyně senátu Iveta Zítková.

Qorri i Mazreku se na místě odvolali, zbývající dva muži a státní zástupkyně si ponechali lhůtu na vyjádření.