To se však nestalo, takže voda zcela zbytečně zatopila trasu B až ke Smíchovskému nádraží, na trase A se neuzavřenými předěly valila směrem ke stanici Hradčanská. Ani na trase C nemusela povodeň způsobit tak rozsáhlé škody.

Expertní zpráva společnosti Metroprojekt Praha, kterou má Právo k dispozici, konstatuje, že vodu na trase B ve směru na Smíchov nezastavily tlakové traťové předěly mezi stanicemi Můstek a Národní třídou. Byly totiž otevřeny stejně jako tlakové traťové předěly mezi Karlovým náměstím a Andělem.

"Obrazovky z obložení stanice Náměstí Republiky by se uzavřenými předěly nedostaly na stanici Národní třída a na smíchovskou stranu trasy," konstatoval specialista, který posuzoval příčiny zatopení metra.

Voda nemusela zatopit ani stanici Náměstí Republiky. "Tlakový traťový předěl mezi Florencí a Náměstím Republiky vodě odolával deset hodin. Bylo dost času na pojistné zajištění. Šanci promarnil exprimátor Igor Němec jako šéf pražského krizového štábu a povodňové komise i generální ředitel pražského dopravního podniku Milan Houfek. Vůbec nepožádali experty Metroprojektu a Metrostavu o odbornou pomoc," řekl Právu specialista po prostudování pracovní zprávy městské komise a zprávy Metroprojektu.

Tvrdí, že před pětisetletou vodou nebylo možné ochránit na trase C pouze úseky mezi Holešovicemi, Florencí a Hlavním Nádražím. "Na trase B by voda zvítězila jen mezi stanicemi Florenc ve směru na Vysočany. Neprofesionalita jen na zbytečných škodách v metru nás připravila zhruba o pět miliard," dodal specialista.

Hra o majetek, miliardu a funkce

Vedení pražského dopravního podniku prostřednictvím tiskové mluvčí Michaely Kuchařové popírá, že zná zprávu Metroprojektu. Popírá dokonce, že zná pracovní verzi zprávy městské komise. "Známe ji jen z médií. Vyčkáváme na konečnou zprávu a na výsledky vyšetřování policie," odpověděla mluvčí na dotaz Práva.

"Tvrzení mluvčí mě udivuje. Okamžitě po postupném vyčerpávání vody z metra od konce srpna vše prohlížela komise složená z vyšetřujícího policisty, pracovníka dopravního podniku jako provozovatele metra, projektanta Metroprojektu a zástupce investora, jímž je společnost IDS.

Pracovník dopravního podniku měl již loni na podzim k dispozici veškeré poznatky o neuzavřených předělech, chybách v údržbě metra, které se podepsaly na zatopení a podobně. Dost munice na to, aby Houfek okamžitě volal své podřízené k odpovědnosti a sesadil je z řídící funkce," řekl Právu expert, který se popovodňových prohlídek metra účastnil. S podmínkou, že nebude zveřejněno jeho jméno označil Houfkovu nečinnost za projev manažerského selhání.

Městská komise vedená pražským zastupitelem Františkem Laudátem (ODS) se záměrně vyhýbá pojmenování viníků odpovědných za rozsáhlé zatopení metra. Primátor Pavel Bém (ODS) naopak slibuje, že půjde po hlavách vedení pražského dopravního podniku.

Úzkostlivě se vyhýbá alespoň naznačit, že je třeba volat k odpovědnosti také ty pražské zastupitele, kteří zasedali a zasedají v představenstvu a dozorčí radě dopravního podniku. jsou totiž spoluodpovědní za šlendrián v údržbě metra, za to, že metro více než z poloviny voda zatopila neutěsněnými průchodkami pro kabely.

Trestní odpovědnost šetří policie

"Volat tyto zastupitele k odpovědnosti nikdo nebude. Pokud by se totiž jejich vina prokázala, pak by přišli o osobní majetek. Jím totiž ručí za odpovědný výkon funkce ve statutárních orgánech dopravního podniku. A nejen to. Důkazy, že se nechovali jako řádní hospodáři by mohly způsobit navrácení jedné miliardy korun, kterou již pojišťovna vyplatila po zatopení metra živelnou povodní," konstatoval pojišťovací expert. Narušit teto scénář mohou zřejmě jen policisté.

"Od loňského srpna vyšetřujeme také případnou trestní odpovědnost osob. Víc nelze říci," řekl v pondělí státní zástupce Drahomír Dráb, který dozoruje policejní vyšetřování příčin zatopení metra. Šéf policejního vyšetřovacího týmu Ladislav Čadský Právu potvrdil, že kriminalisté shromažďují důkazy o možné trestní odpovědnosti jednotlivých osob. " Závěry chci státnímu zástupci předložit do konce června," upřesnil Čadský.