Nechvalný primát patří Estonsku, kde připadlo v letech 2000 až 2002 v průměru ročně 10,4 vraždy na 100 tisíc obyvatel. O druhé místo se dělí Litva s Lotyšskem, kde tato míra činila 9,5.

Naopak Kypr registroval v uvedeném období jen 0,6 vraždy na 100 tisíc obyvatel ročně, Řecko 0,8 a Rakousko 0,9 vraždy.

V České republice dochází podle této statistiky ke 2,1 vraždy na 100 tisíc obyvatel ročně, na Slovensku je to 2,5 a v Německu 1,1 vraždy. Pro Itálii a Lucembursko uvádí statistika míru 1,2, pro Slovinsko 1,7 a Maďarsko 2,2 vraždy.

Nové členské země výrazně zhoršily celkový průměr unie. Zatímco celková "míra vražednosti" ve staré patnáctce činila 1,5 vraždy na 100 tisíc obyvatel, v deseti nových členských zemích to bylo 4,2 vraždy. Průměr všech 25 zemí tak dosáhl 2,8 vraždy. Pro srovnání - v USA činí tento ukazatel 5,6.