Někteří z obviněných obchodovali také s pervitinem, LSD a marihuanou. Dealeři si vybírali hlavně místa, kde se setkávali mladí lidé. Nejvíce drog prodali Renata Mučková a Václav Kočvara. Od tří různých dodavatelů nakoupili více jak 33 000 tablet takzvané taneční drogy. Dále ji prodávali za 100 až 220 korun.

"V průměru na jedné tabletě vydělali 35 korun. Celkem se tak prodejem drog obohatili o 1,2 miliónu korun," uvedla v obžalobě státní zástupkyně. Extázi Mučková s Kočvarou v Ostravě prodávali především v klubech ve Stodolní ulici. Vyjížděli ale i do dalších měst, kde se pořádaly různé taneční akce. Obchodovali proto i v Brně či Olomouci.

Vzhledem k prodanému množství drog mohou oba dostat nejvyšší tresty, až na 12 let. Ostatním hrozí tresty od dvou do deseti let.

Nebezpečí taneční drogy spočívá v dehydrataci

Extáze je syntetická droga považovaná částečně za halucinogen a částečně za amfetamin. Obsahuje látku pod označením MDMA, která je díky svým účinkům oblíbená především na tanečních party, působí totiž povzbudivě a má empatické účinky.

Lidé mají chuť se bavit, povídat si a protančit celou noc. Její nebezpečí spočívá v tom, že člověk zapomene pít a během intenzivního tance neodpočívá, což může způsobit dehydrataci, přehřátí organismu a kolaps. Riziko užití extáze roste v kombinaci s jinými látkami, například hašišem či alkoholem.