Názory obyvatelstva jsou radikální, za násilí žádají vysoké tresty a za vraždy, jak vyplývá ze starších výzkumů, chtějí někteří i trest smrti.

Naprostá většina (83 procent) nesouhlasí s nízkými tresty za násilí. U hospodářské kriminality považuje tresty za nízké asi 64 procent lidí a u obecné 55 procent.

S činností policie v ČR je obecně spokojeno jen 41 procent lidí a 55 procent nespokojeno. Pokud ale lidé posuzovali práci policie v místě jejich bydliště, jsou naopak docela spokojeni. Asi 55 procent ji považuje za dobrou, 40 procent nesouhlasí.