Podle Jiřího Čehyla ze správy výstaviště zbyla z dřevěné stavby pouze kostra, Maroldovo panorama a další objekty stojící v bezprostřední blízkosti objektu ale plameny nezasáhly.

Příčina požáru zatím není známa a vzhledem k rozsahu ohně se bude zřejmě zjišťovat dlouho a obtížně, uvedl mluvčí pražských hasičů Vít Pernica. Prověřovat se bude i výpověď svědka z nedaleké maringotky, který uvedl, že požáru předcházel silný výbuch a krátce na to ještě dvě menší exploze.

Žár byl tak silný, že roztavil plastové kryty lamp vzdálené 15 metrů. "Byl to těžký a nadstandardní zásah," poznamenal mluvčí. Z divadla zbyly zděné základy, kovové schodiště, pokroucená malá plechová stříška a ohořelá dřevěná kostra stavby. Trámy měly nečekaně vysokou požární odolnost, poznamenal mluvčí.

Vznik požáru ohlásil signální systém technického dispečinku areálu v 02:55, služba vzápětí informovala hasiče, kteří na místo přijeli o šest minut později. Vyšetřovatel pražských hasičů řekl, že do boje s ohnivým živlem bylo nasazeno šest sborů.

Scéna byla v poslední době uzavřena

Co bude dál se zničeným divadlem, není jasné. "Na tom se s představiteli města teprve domluvíme," řekl Jaroslav Čepek, ředitel firmy Incheba Praha, která pražské Výstaviště provozuje.

Otevřením divadla Globe se Praha v roce 1999 stala po Londýnu a německém Neussu třetím evropským městem, které oživilo jedinečný divadelní prostor alžbětinské epochy. Autory projektu neopláštěného, ale zastřešeného dřevěného skeletu s neobyčejnými akustickými vlastnostmi byli architekti Tomáš Kulík a Jindřich Smetana.

Činnost divadla však od počátku provázely finanční a provozní problémy. Největším úspěchem bylo zřejmě v roce 2001 uvedení Shakespearova Richarda III. v režii Vladimíra Morávka s Pavlem Zedníčkem a Miroslavem Donutilem v titulní roli. Potíže se prohloubily poté, co Výstaviště zasáhly v létě 2002 povodně a velká voda poničila i divadlo. V poslední době byla scéna uzavřena.