Werner se k jednání nedostavil. Požádal, aby jeho kauza byla vyřízena v jeho nepřítomnosti. V minulosti se hájil tím, že je na prostějovském soudu přetěžován kvůli vysokému počtu případů. Pochybení se dopustil v době dovolených. Zmíněné období v rámci své obhajoby označil za hektické. Poukázal mj. na skutečnost, že v inkriminované době měla dovolenou také pracovnice trestního oddělení, která mu pomáhala dohlížet na lhůty.

Vrchní soud však jeho argumenty neakceptoval a uložil mu nejvyšší možný finanční postih. Jeho práci totiž posuzoval již podruhé. Loni byl potrestán za nečinnost v případě, který dostal k vyřízení už v roce 1994, a to snížením platu na tři měsíce o deset procent.

"Výše dnešního trestu zohledňuje právě skutečnost, že se u soudce Wernera nejedná o ojedinělé pochybení. Na straně druhé ale i to, že ve věci zvlášť nebezpečného recidivisty tento již vykonává uložený trest odnětí svobody a v druhém případě dál probíhá trestní řízení nevazebním způsobem, čímž lze konstatovat, že v důsledku jednání soudce nenastal žádný závažný následek," řekl Právu mluvčí VS Petr Angyalossy.