Větší část žíraviny byla zachycena v havarijní jímce, mimo ni zřejmě uniklo jen několik kilogramů. "Podle našeho zjištění se podařilo téměř všechnu kyselinu zachytit do záchytné vany. Podle mého odhadu jen několik kilogramů se jí rozlilo na betonové ploše v areálu teplárny, kde byla zneutralizována. Úniku do kanalizace zabránilo včasné nasazení kanalizační zátky," řekl Právu ředitel.

"Podle prvních zjištění nepřesáhla koncentrace kyseliny chlorovodíkové v ovzduší limity ohrožující život a zdraví občanů. Část uniklé kyseliny chlorovodíkové se dostala do městské kanalizace. Odborníci nevylučují možnost lokálních výparů s nepříjemným zápachem na povrch. Proto hasiči nedoporučují zdržovat se v uvedeném území na veřejných prostranstvích a zbytečně vycházet z bytů," sdělil Právu vedoucí tiskového oddělení olomouckého hejtmanství Ivo Heger.

"Obyvatelé byli vyrozuměni o úniku prostřednictvím hlasových sirén. K evakuaci však dojít nemuselo," uvedl operační důstojník hasičů Jan Palucha.

Na místo vyjel chemický kontejner a dalších pět jednotek. Hasiči ucpali výtok do kanalizace a informovali vodohospodáře, aby byli opatrní při jakékoliv manipulaci na kanalizaci. Závadu Holpuch označil za ojedinělou v padesátileté historii teplárny.

"Štěstí bylo, že fungovala záchytná jímka. Proud ale bohužel unikal i jinam, a nevíme, v jakém množství. Proto provádíme další nezbytná opatření, dáváme kanálové ucpávky, hrázky z vápence a snažíme se kyselinu chlorovodíkovou maximálně neutralizovat" uvedl na místě řídící důstojník hasičů Miroslav Karlec.

Policie případ vyšetřuje pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení z nedbalosti. Kyselinu chlorovodíkovou teplárna užívá k úpravě napájecí vody. Podle hasičů může být látka smrtelně jedovatá.