Mezinárodní zatýkací rozkaz byl vystaven pro podezření z legalizace výnosů pocházejících z trestné činnosti, zpronevěry, podílnictví a padělání.

Philippe Besadoux hodlal pravděpodobně opustit naši republiku, kde se zdržoval pod jinou identitou minimálně čtyři roky. Policisté tuto osobu sledovali několik měsíců a čekali na příhodný okamžik, kdy budou moci zakročit. 

V době zadržení měl mezinárodně hledaný Philippe Besadoux u sebe dva cestovní pasy. První státu Izrael vystavený na jméno Dayan Ariel a druhý na jméno Harry Harold Mervyn, ve druhém případě se jednalo o pas  Jihoafrické republiky. Dále měl u sebe několik zavazadel, letenky a větší částku peněz v hotovosti.

Besadoux byl po zadržení předveden na policejní služebnu, kde byl vyslechnut. K ověření totožnosti zadrženého byla provedena antropologická expertíza specialisty z Kriminalistického ústavu, která totožnost mezinárodně hledané osoby potvrdila.

Po dobu svého dlouhodobého pobytu na území ČR pracoval  podezřelý jako finanční ředitel firmy, která obchoduje s módním oblečením.