Soud zrušil usnesení o prodloužení vazby obviněného. To, zda zůstane ve vazbě vrátil k novému projednání.

Okresní soud v Děčíně při prodlužování vazby nevyslechl obviněného ani nevyrozuměl jeho obhájce. Tím měl porušit i právní názor Ústavního soudu, který určuje, že při prodlužování pobytu obviněného ve vazbě musí soud přizvat všechny strany a všechny před rozhodnutím vyslechnout. Proti tomuto postupu okresního soudu proto podal ministr spravedlnosti Pavel Němec stížnost pro porušení zákona.

"Nálezy Ústavního soudu je třeba respektovat, což soud v Děčíně neudělal a poškodil tak obviněného podle Úmluvy o ochraně lidských práv a podle Listiny základních práv a svobod. Tímto postupem, kdy soud nevyslechl obviněného ani jeho obhájce, nemohl zjistit skutečný stav věci a proto také nepřijal žádnou z nabízených záruk a peněžitou jistinu 100 tisíc korun, kterou obviněný nabídl," uvedl předseda senátu NS Jiří Pácal.

Měl převádět běžence do Německa

Milazima Sahitiho zadrželi policisté 15. března a začali ho s dalšími 10 podezřelými stíhat za to, že se podílel za převádění běženců ze třetích zemí od nás do Německa mimo hraniční přechody. Proto také skončil ve vazbě.

V červnu pak státní zástupkyně rozhodla, že sice některé důvody vazby pominuly, ale že by obviněný mohl dál páchat trestnou činnost. Vydala proto usnesení, kterým ho ve vazbě nechala. Soud pak stížnost obviněného zamítl, aniž by ho vyslechl.

"Jednání soudu je protiústavní. Navíc jsme po dobu vyšetřování už prokázali, že ze tří skutků, které policie klade mému klientovi za vinu, se nejméně dvou nemohl dopustit, protože nebyl v ČR. Navíc jsem přesvědčený, že vazební důvody neexistují a my nabízíme další záruky s tím, že budeme spolupracovat s policí," poznamenal obhájce obviněného Josef Kolka.

Případ rozhodování o důvodech vazby se tak vrátí před děčínský soud, který o vazbě znovu rozhodne, tentokrát v přítomnosti obviněného a obhájce.