Ačkoli poslanci, které Právo oslovilo, neznali přesně podrobnosti kauzy, většinou připouštěli, že zákon skutečně může vady mít. Podle některých však není na vině zákon, ale lehkovážnost, s kterou fyzické osoby a podnikatelé uzavírají smlouvy.

Problém je ale v tom, že jedna z postižených firem dokonce ani žádnou smlouvu se stranou, která z ní páčila peníze neměla, a Svobodová přesto na podnikatelku poslala exekutory.

Podle stínového ministra spravedlnosti ODS Jiřího Pospíšila je normální, že nedostatky zákona, který v ČR vznikl před lety na zelené louce, odhalilo až jeho užívání. "Jsem pro, aby se odstranily mezery, které vedly třeba k případu Svobodové. Nemělo by docházet k dvojímu výkladu," řekl Pospíšil.

Svobodová se ale na ČT 1 obhajovala tím, že výklady zákona jsou dokocne čtyři a záleží na tom, jakou člověk zvolí právní teorii. Podle ní má rozhodce ad hoc, tedy prakticky kdokoliv z nás (!), oprávnění stanovit svojí pravomoc. Soudci a odborníci ze stáleho Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře potvrzují, že rozhodce ad hoc může být kdokoliv, kdo je způsobilý k právním úkonům, nicméně že Svobodová zákon znásilnila, neboť posílala exekutory i v případech, kdy obě strany sporu neměly smluvně uzavřenou rozhodčí doložku.

Autentickou zpověd podnikatelky, která iniciovala vyšetřování této komplikované kauzy a vysvětlení základních pojmů, včetně těch, které souvisejí s pohlavní identitou (Svobodová je transsexuál), najdete v pondělním Právu, příloze Firma