"Plán vychází z Národní strategie bezpečnosti provozu na silnicích, která počítá se snížením počtu usmrcených na silnicích do roku 2010 o polovinu," uvedla mluvčí ministerstva dopravy Marcela Žižková. V současnosti na silnicích ročně zemře přes 1300 lidí.

Četnější kontroly používání bezpečnostních pásů budou příští rok součástí celoevropské akce Pásovec. Počítá se také s propagací dětských autosedaček již v porodnicích. Posílit by se měla i dopravní výchova dětí na školách.

Ministerstvo dopravy chce do bezpečnostní problematiky také více zapojit obce. Bude i nadále podporovat stavební projekty na zklidňování provozu v obcích, tedy například budování ostrůvků pro chodce a zpomalovacích prahů.

Velký vliv na situaci na silnicích bude mít podle Žižkové od poloviny příštího roku nový zákon o provozu na pozemních komunikacích, který zavede bodový systém pro řidiče, ale také například celoroční svícení nebo používání autosedaček na všech typech silnic.